GEOREX

Дружеството е създадено и регистрирано през 1997 г. с цел да се инициират дейности, подкрепящи развитието на трудовата заетост за хора с увреждания и други лица, нуждаещи се от подкрепа.

Дружеството работи със статут на специализирана фирма за хора с увреждания и прилага нормативната уредба, отнасяща се до специализираните организации за хора с увреждания в страната.

Дружеството е учредител и член на Националния алианс за социална отговорност и участва в реализацията на дейности и проекти насочени към осъществяване на иновативни инициативи, подкрепящи социалните практики и социалното развитие в България.

 


Новини

Процедура за избор на изпълнител по ДБФП ТМУ-02-7/06.12.2011

Предмет на процедурата: "Закупуване и внедряване на модерно оборудване за предоставяне на нови услуги, в изпълнение на ДБФП ТМУ-02-7/06.12.2011, както следва: Компютърна конфигурация за уеб дизайн, видеобработка и онлайн търговия; Принтер, Преносими компютри за превод"

Публична покана
Дата на обявяване на процедурата: 04.07.2013 год.
Крайна дата: 12.07.2013 год.