Преводачески услуги

Писмени преводи и редакция на фирмени и лични документи с икономическа, правна, медицинска, техническа, социална и медийна насоченост:

 • договори
 • презентации
 • сертификати
 • реклами
 • менюта
 • длъжностни характеристики
 • декларации
 • препоръки
 • мотивационни писма
 • автобиографии
 • учебна литература
 • художествена литература
 • лична и бизнес кореспонденция
 • субтитри на филми и други.

Преводите се извършват от и на следните езици:

 • Английски
 • Руски
 • Испански
 • Български